Medicinski informativni portal
Naslovna / Zdravlje

Skala bola je alat lekara i pacijenata za procenu jačine bolnih stanja

Priredio/la: I. V.
15:00 - 30. 06. 2021.

Kako bi pacijent što preciznije opisao jačinu bola koji oseća, a lekar doneo pravu procenu o njegovom stanju, najbolju pomoć pružiće medicinske „altake“ poznate kao skala boli

skala bola po izrazu lica Svaki nivo bola prati odrešen izraz lica

Skale bola u medicini se koriste kako bi ljudi predstavili različite nivoe bola koji osećaju – od blagih do jakih. Jačina bola iskazana u grafikonu olakšava ljudima i medicinskom osoblju način opisivanja bola kako bi se izvršila procena stanja pacijenata. Zbog toga se smatraju nekom vrstom „alata“ za opis bola koji osoba doživljava.

Postoje mnoge vrste skala bola. Neke su jednostavne i brze za upotrebu, ali i manje precizne. S druge strane, ima i onih detaljnijih, ali nekima može biti teže da ih razumeju. Deci će, na primer, možda biti najlakše da koriste skalu kojom se izrazom lica opisuje bol.

Vrste skala bola

Postoji mnogo skala bola, ali zdravstveni radnici i istraživači često koriste jednu od četiri glavna tipa
skala:
Numerička skala – meri bol na skali od 1 do 10
Vizuelna analogna skala – kategoriše bol po horizontalnoj liniji, od blage do jake.
Skala bola po izrazu lica – koristi horizontalnu liniju, ilustrovanu izrazima lica kako bi prikazala
različite nivoe bola
Verbalna skala – osoba rečima opisuje nivo svog bola

Ove skale bola su jednodimenzionalne, što znači da ljudi mogu koristiti reči ili slike kako bi opisali svoj bol. Važno je napomenuti da skale bola ne pružaju objektivno merenje bola. Bol je subjektivan, pa ono što jedna osoba može klasifikovati kao blagu nelagodnost za nekog drugog može biti veoma ozbiljan bol.

Kako lekari koriste skale bolova?

Lekari mogu da koriste bilo koji tip skale za bol da bi procenili kako bol utiče na nekoga. Kada odlučuju koju skalu će koristiti, zdravstveni radnici treba da uzmu u obzir:
Starost ili nivo pismenosti pacijenta – deca i ljudi sa niskim nivoom pismenosti mogu lakše da
ocenjuju bol koristeći čisto vizuelne skale
Kognitivne sposobnosti – ljudima sa kognitivnim oštećenjima može biti lakše da koriste
skalu lica. Izraz lica može se lakše razumeti ako su ljudi u šoku nakon povrede, uzimaju jake
lekove protiv bolova ili imaju poteškoće u govoru.
Specijalnost lekara – neke skale bola mogu biti korisnije od drugih, u zavisnosti od specijalnosti lekara. Na primer, neko ko radi u odeljenju za hitne slučajeve možda više voli da koristi jednodimenzionalne skale jer pružaju brže rezultate. Međutim, onkolog može izabrati višedimenzionalnu skalu, tako da može u potpunosti razumeti kako rak utiče na život osobe. Način na koji ljudi reaguju na skalu bola može uticati na njihovo lečenje.

Skala bola sa izrazima lica

Skala bola sa izrazima lica poput FPS-R i Wong-Baker skale, spadaju među najpopularnije opcije za opisivanje ili ocenjivanje bola. FPS-R ocenjuje bol na skali od 1 do 10, pri čemu 0 predstavlja stepen „nema bola“, a 10 „veoma/užasno boli“. Svaki nivo bola prati izraz lica.
Skala Wong-Baker je vrlo slična FPS-R, sa određenim razlikama u izrazu lica. U ovoj skali 0 predstavlja „nema povrede“, a 10 označava „najgore boli“, predstavljajući nečiji najgori bol ikada, gde završno lice ilustruje plač.
Skala bola sa izrazima lica je lako razumljiva i pacijentima i lekarima koji je često koriste za procenu dece, a korisna je i ako postoji jezička barijera. Međutim, ove skale imaju određena ograničenja. Izrazi lica na ovim skalama bola ne predstavljaju jačinu bola koju oseća osoba iznutra, nego kako njihovo lice izgleda spolja. To, na primer, može zbuniti decu koja mogu da tumače izrazi na skali kao emocije, poput sreće ili tuge.

numerička skala bola

Jačina bola opisuje se na skali od 1 do 10        Foto: eKlinika

Numerička skala ocenjivanja bola

Numerička skala ocenjivanja intenziteta bola obično uključuje horizontalnu liniju označenu brojevima od 0 do 10. Ljudi najčešće pokazuju ili izgovore broj koji najbolje predstavlja nivo bola koji osećaju. Istraživanja iz 2018. sugeriše da odrasli bez kognitivnih oštećenja izdvajaju numeričku skalu kao jednostavnu za korišćenje. Takođe, omogućava ljudima da budu precizniji u odnosu na skale sa manje od 10 nivoa bola. Istraživači, na primer, često koriste numeričke skale bola za prikupljanje podataka, jer ih je lako protumačiti. Međutim, ljudi iz različitih kultura više vole vizuelnu skalu. Na primer, studija iz 2018. godine otkrila je da su odrasli Nepalci više voleli FPS-R skalu sa izrazima lica, a istu skalu odabrali su i ljudi koji govore svahili.

vizuelna skala jačine bola

Tačka između krajnosti pokazuje koliko je intenzivan bol Foto: eKlinika

Vizuelna skala jačine bola

Vizuelne analogne skale jačine bola mogu se razlikovati po izgledu. Neke su jednostavne linije sa oznakama „bez bola“ na jednom kraju i „jak bol“ na drugom kraju. Ljudi označavaju tačku između tih krajnosti kako bi pokazali koliko je intenzivan bol koji osećaju. Jedna od prednosti vizuelnih analognih skala ta što ljudi mogu da izraze precizan nivo svog bola. Ova skala može biti korisna za ljude koji imaju dugotrajna bolna stanja, sa nivoima bolova koji se vremenom razlikuju. Vizuelne analogne skale su osetljiviji alat za istraživače i manje su skloni pristrasnosti, pozdane su i tačne.

verbalna skala bola

Ljudi je najlakše razumeju, ali ima svojih mana Foto: eKlinika

Verbalna skala intenziteta bola

Verbalnim skalama pacijenti verbalno opisuju svoj bol na skali od „blag“ do „jak“. Brojne studije pokazuju da ljudi te skale lako razumeju i koriste ih dok pružaju pouzdane informacije. Međutim, verbalne skale ocenjivanja su manje osetljive u odnosu na vizuelne. Takođe, mogu da dovedu do pogrešne komunikacije a mogu predstavljati i jezičku barijeru za ljude koji ne govore jezik lekara. U tim slučajevima nekima će biti lakša upotreba i tumačenje numeričkih skala.

TEME:
Vaš komentar nam je dragocen!

Ostavite odgovor

Send this to a friend