Simptomi raka pluća (15496 pregleda)

05.11.2014 22:17 | Anonimni korisnik
Tumori pluća mogu biti maligni (zloćudni) i benigni (dobroćudni).

Rak pluća je zloćudni tumor. Nije zarazna bolest i ne može se preneti sa čoveka na čoveka.

Zloćudni tumori sastoje se od patološki izmenjenih ćelija koje imaju mogućnost da se šire izvan mesta na kome su nastale. Ako se tumor ne leči na vreme, može napasti i uništiti okolno tkivo. Ponekad se ćelije putem krvnih ili limfnih sudova prošire sa mesta primarnog tumora, dolazeći tako do drugih tkiva i organa, gde svojom daljom deobom stvaraju novi tumor, koji se naziva metastaza.

Među najčešće faktore rizika u nastajanju raka pluća spadaju pušenje, životna sredina (aerozagađenje) i genetska predispozicija (nasledna sklonost).

Najvažniji i najčešći simptomi raka pluća jesu: uporan kašalj, iskašljavanje sukrvičavog ispljuvka, bol u grudima pri kašljanju ili dubokom disanju, otežano disanje, upala pluća koja ne prolazi posle terapije ili upale pluća koje se ponavljaju na istom mestu, kao i gubitak apetita i telesne težine.

Ti simptomi mogu biti uzrokovani i drugim oboljenjima, koja nemaju veze sa rakom, ali ako se pojavi bilo koji od njih, treba se obratiti lekaru.

Dijagnoza raka pluća postavlja se na osnovu rezultata dijagnostičkih procedura:

radiografski snimak pluća
citopatološki pregled ispljuvka
Bronhoskopija je osnovna i nezaobilazna dijagnostička metoda za ispitivanje i proveru stanja disajnih puteva i uzimanje uzoraka ćelija. Pregled traje svega nekoliko minuta. Izvodi se u lokalnoj anesteziji, a lokalni anestetik nanosi se u zadnji deo usne duplje u obliku spreja. Bronhoskopija se izvodi i u opštoj anesteziji, kada se koristi čvrsti (rigidni) bronhoskop, i tada je neophodno da pacijent ostane u bolnici nekoliko dana.
CT skener je bezbolna i bezopasna metoda pregleda kojom se utvrđuje tačna lokalizacija i veličina tumora ili proširenost oboljenja.
Medijastinoskopija je hirurška metoda pomoću koje hirurg kroz mali rez na koži vrata i preko jedne cevi koja ulazi u grudni koš obavlja pregled područja sredogruđa (medijastinuma) i limfnih čvorova blizu pluća. Medijastinoskopija se radi u opštoj anesteziji, uz kraći boravak pacijenta u bolnici.
VATS (videoasistirana torakoskopija) takođe je hirurška metoda, koja podrazumeva pravljenje malog reza na koži zida grudnog koša i ubacivanje optičkog instrumenta u unutrašnjost grudnog koša da bi se direktno videla pluća sa plućnom maramicom i da bi se sa sumnjivih mesta uzeli odgovarajući uzorci.
Biopsija (punkcija) pluća obično se izvodi na odeljenju radiologije, najčešće za vreme CT snimanja. Daje se lokalni anestetik da bi se umrtvila određena regija. Tankom iglom ulazi se kroz kožu u pluća, što se prati rendgenom. Pri tome se uzima uzorak ćelija koji se pregleda pod mikroskopom.

Svi uzorci tkiva dobijeni dijagnostičkim metodama (bronhoskopija, transtorakalna punkcija ili biopsija tumora, biopsija ili punkcija perifernih limfnih žlezda, medijastinoskopija, pleuroskopija sa biopsijom plućne maramice, videoasistirana torakotomija) podvrgavaju se odgovarajućim citološkim, patohistološkim i imunohistohemijskim ispitivanjima, u cilju utvrđivanja dijagnoze, stepena maligniteta (zloćudnosti) i stadijuma proširenosti bolesti.

Scintigrafija kostiju je radioizotopska dijagnostička metoda koja pokazuje bilo kakva abnormalna područja kostiju. Radi se uvek kada postoji klinička sumnja na koštane metastaze.

Lečenje raka pluća

Lečenje raka pluća zavisi od njegove vrste (tipa tumora), veličine i lokalizacije, stepena proširenosti (da li se proširio izvan pluća), opšteg zdravstvenog stanja bolesnika i pridruženih bolesti (srčane bolesti, bubrežne bolesti, šećerna bolest, bronhitis, bronhijalna astma itd.).

Rak pluća leči se hirurški (operacijom), radio-terapijom (zračenjem) i hemioterapijom (citostaticima). Te metode moguće je sprovoditi izolovano ili zajedno, a hirurško lečenje ponekad se može kombinovati sa zračnom terapijom ili hemioterapijom.

Hirurško lečenje raka pluća (operacija)

Hirurško lečenje raka pluća (operacija) primenjuje se kada se bolest nije proširila izvan tog organa i može se tako ukloniti iz organizma, a preostali deo pluća pacijentu omogućiti normalan život. Brzina oporavka nakon operacije je individualna: neke osobe brže se oporave, druge sporije. Najčešće je potrebno nekoliko nedelja da bi se bolesnik potpuno oporavio od operacije raka pluća. Svaka veća operacija, bez obzira na to koliko je uspela i neophodna, praćena je u postoperativnom toku odgovarajućim teškoćama i problemima.

Iz rane izlaze drenovi koji se obično uklanjaju dva do sedam dana posle operacije. Intravenska infuzija daje se nekoliko dana da bi se održala ravnoteža tečnosti u organizmu, dok pacijent nije sposoban da ponovo normalno jede i pije. Redovnim rendgenskim snimanjima prati se i kontroliše da li pluća funkcionišu kako treba. Prisustvo bola i nelagodnosti normalna je pojava, može trajati i nekoliko nedelja posle operacije. Pacijent se obično otpušta kući sedam do 14 dana nakon operacije, zavisno od njegovog stanja.

Radio-terapija (zračna terapija)

Zračnom terapijom uništavaju se ćelije raka, dok u isto vreme nanose neznatnu štetu normalnim ćelijama. Broj tretmana i trajanje terapije zavise od vrste i veličine tumora i određuje ih radio-terapeut. Zračna terapija primenjuje se kada se zbog odmaklog stadijuma bolesti ne može pristupiti operativnom lečenju ili u slučajevima kada se radi o tumorskom zahvatanju dušnika i velikih disajnih puteva. Ponekad se zračna terapija primenjuje i nakon operacije, ali samo kada su tumorom zahvaćene limfne žlezde sredogruđa.
Postoje dve vrste zračne terapije.

Spoljašnje (transkutano) zračenje

Spoljašnje (transkutano) zračenje podrazumeva njegovo usmeravanje iz spoljašnje sredine u pluća

Pre početka zračenja na koži se nacrtaju oznake, a one radiološkom tehničaru koji sprovodi zračnu terapiju omogućuju da tačno usmeri zrake na određeno mesto. Oznake moraju ostati vidljive tokom ukupnog tretmana. Ponekad se na koži ostavljaju trajne male oznake koje će u daljim tretmanima biti od pomoći radio-terapeutu. Na početku zračne terapije pacijentu se daju tačna uputstva kako da vodi računa o koži predela koji se zrači. Naime, ona na tim mestima postaje crvena, suva, osetljiva, sa prisutnim svrabom, duže nakon zračenja ima mrku pigmentaciju.

Tretman traje svega nekoliko minuta. Zračna terapija nije bolna, ali pacijent za to vreme mora ostati potpuno miran.

Tokom spoljašnje zračne terapije pacijent ne postaje radioaktivan, stoga je tada potpuno bezbedno biti sa drugim osobama i sa decom.

Unutrašnje zračenje (brahiterapija)

Unutrašnje zračenje (brahiterapija) primenjuje se ako tumor začepi jedan od velikih disajnih puteva i tako uzrokuje bezvazdušnost (atelektazu) pluća. Unutrašnje zračenje je jednostavan način otvaranja disajnog puta. Sonda u vidu tanke cevčice, na koju se kasnije priključuje izvor zračenja, privremeno se postavlja na određeno mesto u disajnim putevima pomoću bronhoskopa. Uklanja se odmah posle tretmana. Obično je potreban tretman ili dva u razmaku od jedne sedmice. Nakon unutrašnjeg zračenja pacijent je blago radioaktivan nekoliko dana pa se neke mere predostrožnosti moraju preduzeti.

Najčešći neželjeni efekti zračne terapije jesu:

mučnina i povraćanje (mogu se ublažiti lekovima koji se nazivaju antiemetici);
bolovi u grudnom košu;
gubitak apetita (obroci se mogu zameniti visokokaloričnim napicima);
otežano ili bolno gutanje (traje nekoliko dana, a nastaje kao posledica ozračenosti jednjaka pa u takvim slučajevima obično pomaže uzimanje hladnog mleka ili jogurta);
zamor i malaksalost (treba se odmarati što više);
simptomi kao kod gripa

Te nuspojave mogu biti blage, ali i veoma izražene, što zavisi od doze zračenja koja se prima i od dužine terapije.

Hemioterapija (citostatska terapija

Hemioterapija predstavlja upotrebu antikancerskih (citotoksičnih) lekova u cilju uništenja ćelija raka. Traje nekoliko dana, a zatim sledi period odmora od nekoliko nedelja da bi se organizmu omogućio oporavak. Broj ciklusa hemioterapije što se prima zavisi od vrste raka od koje pacijent boluje i od reakcije na lečenje. Hemioterapija može se dati u ambulantnim uslovima (dnevna bolnica), ali ponekad zahteva i boravak pacijenta u bolnici nekoliko dana.


Hemioterapija može uzrokovati neprijatne neželjene efekte. Kod većine bolesnika oni su blagi i mogu se dobro kontrolisati lekovima koji ubijaju ćelije raka, ali istovremeno deluju i na zdrave ćelije u organizmu. Neželjeni efekti (nuspojave) hemioterapije jesu:

leukopenija (smanjenje broja belih krvnih zrnaca), koja nastaje kao posledica hemioterapije, zbog čega se sedam do 15 dana nakon primene citostatika obavezno kontroliše krvna slika;
anemija (malokrvnost) nastaje usled poremećaja broja normalnih ćelija krvi te se tokom hemioterapije često kontroliše krvna slika; u lakšim slučajevima leči se uzimanjem odgovarajućih lekova, a u teškim se daje transfuzija;
mučnina i povraćanje mogu se ublažiti ili ukloniti lekovima antiemeticima;
gubitak kose, iako privremena pojava, veoma nepovoljno utiče na psihičko stanje pacijenta (Kosa najčešće ponovo izraste tri do šest meseci nakon terapije, a tokom tog perioda mogu se nositi perike ili razni šeširi i kape);
gubitak apetita tokom hemioterapije česta je pojava. U tom slučaju obrok treba zameniti visokokalorijskim napicima ili uzimati kuvanu mekanu ili pasiranu hranu;
osetljivost usne duplje, ulceracije i krvarenja, ukoliko se pojave, mogu se ublažiti ili ukloniti ispiranjem usta dezinfekcionim sredstvima;
podložnost infekcijama takođe je česta; ako se pojavi povišena telesna temperatura (preko 38 ºC), treba se javiti svom lekaru ili osoblju koje daje hemioterapiju;
zamor i malaksalost individualne su pojave jer neki imaju osećaj da mogu voditi normalan život za vreme lečenja, ali mnogi se osećaju veoma umorno i moraju usporiti ili odložiti svoje fizičke aktivnosti.

Laserska terapija i stentova

Ponekad rak pluća stvara osećaj otežanog disanja i gušenja, najčešće zbog začepljenja dušnika (traheje) i velikih disajnih puteva tumorskim rastom. Ukoliko se tumor može ukloniti, to se najčešće sprovodi laserskom terapijom, njegovim spaljivanjem i uklanjanjem.

Laserska terapija ne odstranjuje tumor u potpunosti, ali eliminiše simptome kao što su otežano disanje i gušenje. Ona se obično izvodi u opštoj anesteziji, putem bronhoskopije, i obično nema jačih neželjenih efekata.

Ponekad je suženje i zatvaranje disajnog puta izazvano pritiskom na njega spolja pa se za uklanjanje te pojave primenjuje mala naprava zvana stent. On se postavlja u unutrašnjost disajnog puta kako bi ga držao otvorenim, ostaje u njemu stalno i ne izaziva veće poteškoće.

Simptomatska terapija

Podrazumeva lečenje simptoma, tj. subjektivnih tegoba bolesnika koje su uzrokovane kako osnovnom bolešću tako i primenom odgovarajuće antitumorske terapije. Cilj terapije je da se eliminišu ili ublaže tegobe kako bi kvalitet svakodnevnog života obolelog bio što bolji. Od svih lekova koji se koriste najveću ulogu imaju oni protiv bola, tzv. analgetici, koji se daju po određenoj proceduri. Uvode se od slabijeg prema jačem, po potrebi kombinuju i daju u takvim razmacima da spreče nastajanje bola.

Saveti lekara

Nakon što napustite bolnicu, vaš lekar zakazaće preglede radi praćenja vašeg stanja. Na tim pregledima važno je da kažete lekaru imate li neke nove tegobe i probleme vezane za bolest.

Najvažnije je da obratite pažnju na karakter i jačinu bola, na otežano disanje i kašalj, a posebno postoje li u ispljuvku tragovi krvi.

Pregledi se obavljaju na svaka dva-tri meseca kod nadležnog pulmologa-onkologa koji određuje vrstu i dužinu antitumorskog lečenja. Na pregled obavezno treba poneti novi snimak pluća, nalaz krvne slike, EKG i ultrazvučni snimak stomaka, dok se ostali pregledi (CT grudnog koša, CT mozga, scintigrafija kostiju) obavljaju po potrebi, i to na zahtev pulmologa. Takođe je obavezno poneti prethodne nalaze, specijalistička mišljenja i otpusnicu iz bolnice. Kada nakon pregleda dobijete izveštaj lekara specijaliste, treba da se javite svom ordinirajućem lekaru koji će sprovesti prepisanu terapiju.

Kod većine obolelih od raka ishrana je otežana zbog gubitka apetita i neželjenih efekata citostatske i zračne terapije kao što su mučnina, povraćanje i gubitak osećaja ukusa. Zbog toga ishrana mora biti prilagođena stanju bolesnika. U svakom slučaju, dobra ishrana podrazumeva unošenje neophodnih belančevina, kalorija i vitamina (posebno C i A), čime se sprečava gubitak telesne težine i pospešuje oporavak. Zato se generalno kod obolelih od raka ne preporučuje makrobiotička i vegetarijanska ishrana. U svakom slučaju, najbolje je da zatražite savet lekara pre nego što počnete da uzimate supstance koje se danas reklamiraju kao zaštitna sredstva (vitamini, antioksidansi, sredstva za poboljšanje imuniteta, aloja itd.).

Preuzeto sa sajta www.ipb-ild.edu.rs

21.03.2018 04:07 |

Anonimni korisnik

"I got used to my evaluation, " curry remembered,[url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] "people said I has been too short, don't play college basketball, then to the same reason that I can not play in the NBA. People don't think I can play defend, then said I am an excellent pure point guard, until October of last year, I also found that the general manager of funny in my opinion as the league third good shooting guard. I've not yet fully play their full potential, and so i set a higher typical to himself, committed to continuously improve being more outstanding. "


"We've never met you are not [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] him so great shooting everywhere, " warriors coach tag Jackson said, "and rotate, stop and go empty-handed, catch hand, step back, knee, in the face connected with two double forced to be able to......, any thought of firing mode, you can see he or she is astonishingly. We have in no way seen anyone can reach this level, his Steve Nash (microblogging) played a superior level, the two-time MVP award, shooting is incredible, but it's also a level. And their other like reggie miller, Chris mullin, such while dell and I competed together - Ellis, dell : Arsenal, they are many fantastic striker, but these people didn't garage so thorough, this guy is simply no limit. "


Timer and also dance, 6 minutes [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] and also 30 seconds, Davis is doing everything we can to close to the garage, but still late step. Garage again to accomplish a beautiful jumper - it's not strictly jumper, his toe will be out of your ground, under the condition in the body is still climbing, use forefinger and middle finger touch to perform the hand. Treasury body slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as between your ball and floor to have an additional 10 degrees Viewpoint. NBA players to period takes 0. 6 seconds on average, the garage from organizing action to dial the particular ball moves, it merely takes 0. 4 a few moments. Fast to make up for the deficiency of the garage height, the ball well stay away from the opponent blocking fly toward the basket in the process, the look of garage is always along with them. His arm still moves if the posture, and of his / her teammates has begun to be able to pose three gestures...

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.curry-2.com]curry 2[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.nikerosherun.us.com]nike roshe run one[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.com.co]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7 Cleats[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.adidastennishu.com]adidas tennis hu pharrell[/url] [url=http://www.adidasnmdr1primeknit.com]adidas nmd r1 primeknit[/url] [url=http://www.nikelunarforce1.com]nike lunar force 1[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry basketball shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.asicsgelkayano24.com]asics gel kayano 24[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebronjamesshoes.com.co]lebron james shoes[/url] [url=http://www.curry-3.com]curry 3[/url] [url=http://www.asicsshoes.us.com]asics shoes[/url] [url=http://www.nikesbdunk.us]nike sb dunk[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.adidasnmdhumanrace.com]nmd human race[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url]

25.06.2018 04:31 |

Anonimni korisnik

To be a core point guard, garage and other three split the difference is which he is the team mentor and organizer. In various other words, he can't become novak on the perimeter around looking forward to [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to provide him the ball. We take novak into a comparison, everything also - reference counted for all of us each a 3-pointer aids objects, and to period, after statistics, novak found this year hit 3-pointers, 149, 146 is really a teammate's pass and strike; Three-point shots hit your second more this season Ryan - Anderson is no exception, he hit [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] inside 213, has 206 relies on your friend's passing.


The garage He all the 3-pointer this season, you can find 105 of 3 isn't sending (272), to put it differently, is to create prospects, nasty sto vote. This trick inside team's star, such while flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Paul, but often because someone errs, physical strength use, to the number of that time period few, and the hit ratio isn't high. But obviously is surely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times seriously isn't assists quantity highest inside alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] even better as compared to lebron James thrown in more all 3-pointers, as well as the shooting is in any league all five this sort of not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), equally quality and quantity. Used together, the three points to thrown into space just isn't an easy thing, must have the forty percent three-point shots have to create his own shots, this how tired! By far the most precious is, no issue when and where, and how to make simple moves, garage has an increased percentage. It is no wonder the manager of the warriors when Bob myers not too long ago told the Associated Press said: "as long as it's garage, to receive the ball is reasonable. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.puma-fenty.us]puma fenty<[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.adidastubular.us]adidas tubular[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.lebron15ashes.com]lebron 15 ashes[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]adidas ultra boost 4[/url] [url=http://www.barbourjackets.us.com]barbour jackets[/url] [url=http://www.lebronjamesshoes.com.co]lebron james shoes[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.yeezyboost350v2.us]yeezy boost 350 v2[/url] [url=http://www.adidasnmdhumanrace.com]adidas nmd human race[/url] [url=http://www.nikesbdunk.us]nike sb dunk[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdr1primeknit.com]adidas nmd r1 primeknit[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.drose8.com]rose 8[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidasalphabounce.com]adidas alphabounce[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidassuperstar.us.org]adidas superstar Shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikerosherun.us.com]nike roshe run two[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.hyperdunk-2017.com]hyperdunk 2017[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.asicsgelkayano24.com]asics gel kayano 24[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.com.co]nike kyrie[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.stephencurry.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.adidasporschedesign.com]adidas porsche[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.adidasterrex.us]adidas terrex[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebronsoldier12.us]lebron soldier 12[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.curry-2.com]curry 2[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.nmdr1.us]NMD R1 Shoes[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.kdshoesstore.com]kd shoes store[/url] [url=http://www.airjordan-31.com]air jordan 31[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url] [url=http://www.nikelunarforce1.com]nike lunar force 1[/url]

25.02.2019 16:22 |

Anonimni korisnik

Backstreet Boys BSB are an American boy band. The band was founded on April 20, 1993 in Orlando, Florida, by Lou Pearlman. Now this is the most successful rock boy bad with more than 130 million records sold all around the world. The group was named after a flea market in Orlando, the "backstreet flea market". In 2019 BB has more than 50 concerts in the US with their tour. Check all concerts at [url=https://backstreetboystourdates.com]Backstreet Boys tour Calgary[/url] website. Full list of tour dates & concerts!

01.03.2019 15:49 |

Anonimni korisnik

New Kids on the Block is my favourite pop-band of 90s. NKOTB had so many hits! The ones I remember are 'Tonight', 'Baby, I Believe In You' and, of course their hit 'Step By Step'. These are real songs, not garbage like today! And it is sooo good NKOTB have a tour in 2019! And I'm going to attend New Kids on the Block concert this year. The concert dates is here: [url=https://newkidsontheblocktour2019.com]New Kids on the Block tour Omaha[/url]. Check it out and maybe we can even visit one of the performances together!

06.03.2019 05:01 |

Anonimni korisnik

Carrie Underwood is my favourite country singer. She is young, beautiful and charming female in her 30s. Her voice takes me away from all issues of this planet and I can enjoy my life and listen songs created by her voice. Now the singer is on a Cry Pretty 360 Tour started in May of 2019. The concerts scheduled for this year, up to the 31st of October. Ticket prices are moderate and available for all men and women with different income. If you love contry music, then you must visit at least one of her concert. All tour dates are available at the [url=https://carrieunderwoodtour.com]Carrie Underwood tour Denver[/url]. Open the website and make yourself familiar with all powerful Carrie Underwood concerts in 2019!

24.03.2019 15:15 |

Anonimni korisnik

I like rock songs! I really do! And my favourite hardcore band is Hootie & Blowfish! All band members has re-united to perform more than 50 concerts for their fans in 2019! To know more about Hootie&Blowfish in 2019 visit website [url=https://hootietheblowfishtour.com]Hootie and the Blowfish tour Brooklyn[/url]. You won't miss any performance in 2019 if you click on the link!

02.05.2019 03:49 |

Anonimni korisnik

I like folk songs! I really do! And my favourite soul band is Johnnyswim! The members Amanda Sudano and Abner Ramirez are about to give more than 40 concerts for their fans in 2019 and 2020! To know more about Johnnyswim band in 2019 visit site [url=https://johnnyswimtour.com]johnnyswimtour.com[/url]. You aren't going to miss concerts by Johnnyswim in 2019 if you click on the link!

04.05.2019 15:00 |

Anonimni korisnik

Carrie Underwood is my favourite US singer. She is young, beautiful and charming female in her 30s. Her strong voice takes me away from all problems of this planet and I start enjoy my life and listen songs created by her voice. Now she is on a Cry Pretty 360 Tour started in May of 2019. The concerts scheduled for the whole 2019, up to the last day of October. Ticket prices are moderate and available for all men and women with different income. If you love country music as mush as I, then you must visit at least one of her concert. All tour dates are available at the [url=https://carrieunderwoodconcerts.com]Carrie Underwood concerts 2019[/url]. Visit the website and make yourself familiar with all powerful Carrie Underwood concerts in 2019!

06.05.2019 16:05 |

Anonimni korisnik

I like EDM songs! I really do! And my favourite dance band is The Cheinsmokers! DJs Andrew Taggart and Alex Pall are about to give more than 50 concerts to their fans in 2019 and 2020! To know more about Chainsmokers band in 2019 visit site [url=https://chainsmokersconcerts.com]Chainsmokers tour San Diego[/url]. You won't miss concerts this year if you visit the link!

29.05.2019 03:32 |

Anonimni korisnik

Miranda Lambert is my favourite country singer. She is young, beautiful and charming woman in her 30s. Her strong voice takes me away from all issues of this world and I can enjoy my life and listen songs created by her mind. Now the singer is on a Roadside Bars & Pink Guitars Tour started in September of 2019 featuring Maren Morris, Caylee Hammack and others. The concerts scheduled for the whole 2019, up to the 23th of November. Tickets are available for all men and women with different income. If you love country music as mush as I, then you must visit at least one Miranda's concert. All tour dates are available at the [url=https://mirandalambertconcertdates.com]https://mirandalambertconcertdates.com[/url]. Open the website and make yourself familiar with all Miranda Lambert concerts in 2020!

* Ukoliko želite da primate obaveštenja vezana za ovu temu morate biti prijavljeni.

Registracija

Uloguj se

Registruj se