Razvoj multiple skleroze (3610 pregleda)

10.11.2013 01:01 | Anonimni korisnik
Od 1996. godine imam zdravstvene poteškoće neurološke prirode. Od tada su mi date razne dijagnoze: spastična parapareza, Devicova bolest, ddo cns-a, a od 2006. godine moja doktorka sa neurološke klinike u Banja Luci dala mi je dijagnozu multiple skleroze. Napomenuo bih da od početka moje bolesti osnovna poteškoća mi je otežan hod i izražen spazam, a druge neurološke ispade nemam niti sam imao koji su karakteristični za MS. Nalaz likvora mi je bio uredan kada sam ga radio 2003. godine. Ni terapije koje se koriste za MS nisu mi pomogle, a primao sam pulsnu terapiju, imunoglobuline, a sada primam mitoksantron na svaka tri mjeseca. Na edss skali sam 6. Molim za odgovor kakav je kod mene oblik MS kada mi stalno na otpusnim listama pišu rezistentan na terapiju.

06.11.2013 10:02 |

Zvoncica

Prema vašem opisu moguće je da se kod vas radi o primarno progresivnoj multiploj sklerozi (PPMS), mada bih se preciznije mogao odrediti kada bih imao potpuni uvid u tok vaše bolesti. PPMS se karakteriše postepenim, progresivnim razvojem neuroloških tegoba, od kojih se najčešće javlja tzv. spastična parapareza, kod oko 80% pacijenata sa ovom formom multiple skleroze. Osnovni simptomi ove forme MS-a su: otežano kretanje, slabost i ukočenost ili spastičnost nogu, zamorljivost, poremećaj funkcije mokrenja, nekada i stolice, a nešto ređe se javljaju senzitivne tegobe u nogama, te poremećaji koordinacije tela, ruku i nogu. U vašem pitanju navodite da vam je nalaz likvora bio uredan. Kada govorimo o nalazu likvora, potrebnom za dijagnozu MS, treba reći da se misli na nalaz postojanja tzv oligklonalnih IgG traka u likvoru. Ovaj nalaz je pozitivan kod oko 80% pacijenata sa PPMS. Međutim dijagnoza PPSM se može postaviti i ukoliko je ovaj nalaz negativan, kombinacijom pozitivnih nalaza napred navedenih dijagnostičkih procedura i u kontekstu postojanja adekvatne kliničke slike. Kada govorimo o terapiji multiple skleroze treba razlikovati tri vrste medikamentne terapije:
1. Terapija koja menja prirodni tok bolesti, čineći ga lakšim i utičući da onesosobljenost tokom vremena biva manja, ali ne dovodi do izlečenja. U ovakve lekove recimo spadaju interferon beta, natalizumab, mitoksantron i neki drugi lekovi. Ova terapija je pokazala efekat pre svega kod pacijenata sa relapsno-remitentnom formom bolesti i delimično u tzv. sekundarno progresivnoj formi bolesti, ali još uvek nije registrovan nijedan od lekova iz ove grupe koji bi imao jasno pozitivan efekat kod pacijenata sa PPMS. Dugo godina nije bilo nikakve naznake da bi bilo koji lek mogao pozitivno uticati na ovu formu bolesti, da bi se u poslednje dve godine javili prvi, doduše minimalni znaci napretka, koji zahtevaju dalja opsežna istraživanja.
2. Druga vrsta terapija multiple skleroze je terapija ataka pogoršanja bolesti, visokim, tzv. pulsnim dozama kortikosteroida. Ovakva terapija ima smisla kod pacijenata sa relapsno-remitentnom formom bolesti. Ona uklanja ili smanjuje novonastale tegobe, ali nedovoljno ili nimalo utiče na progresiju bolesti.
3. Simptomatska terapija multiple skleroze odnosila bi se na saniranje čitavog niza simptoma koji se javljaju u ovoj bolesti, kao što su: spastičnost ekstremiteta, depresija, poremećaji kontrole mokrenja i stolice, poremećaji potencije, zamorljivost, bolni spazmi i druge tegobe, različitim vrstama lekova.

30.11.2018 23:31 |

Anonimni korisnik

Hello everyone!
I want to introduce you the list http://sexygirls.com/casino.php - TOP casino online for real money. View the list by clicking on http://sexygirls.com/casino.php - LINK .

=========================================================================

Приветик всем!
Хочу представить вам список http://sexsigirls.com/casino.php - ТОП казино онлайн на реальные деньги. Посмотреть список можно перейдя по http://sexsigirls.com/casino.php - ССЫЛКЕ.

04.03.2019 23:06 |

Anonimni korisnik

Привет хотим представить вам партнерку по http://onebetbest.com/push.php - пуш монетизации.
Всем кому интересен данный вид заработка можно перейти по http://onebetbest.com/push.php - ССЫЛКЕ(КЛИК) для регистрации.
============================================================================
Hi I want to introduce you to the affiliate program at http://onebetbest.com/push.php - push monetization
Anyone who is interested in this kind of earnings you can go to http://onebetbest.com/push.php - the LINK(CLICK) for registration.

16.06.2019 06:46 |

Anonimni korisnik

Hi! We are friends, looking for interesting and fun guys to meet, enjoy your time and have fun sex. We can be found on the website by clicking on our photo Or click the link We are here.
Best sex dating!!!

22.09.2019 00:41 |

Anonimni korisnik

Hello everyone!
Dating site for sex, hot bitches are waiting for your message. >>>Click on me

* Ukoliko želite da primate obaveštenja vezana za ovu temu morate biti prijavljeni.

Registracija

Uloguj se

Registruj se