<< Nazad na spisak doktora

Dr Mr sc. Zorka Pekmezović

Dr.Zorka Pekmezović, završila je Medicinski fakultet u Sarajevu.

Magistar medicinskih nauka je postala 1980.

Dve godine kasnije odobrena joj je doktorska teza.

1987. godine postala je specijalista interne medicine na MF u Beogradu.

1990. godine na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici postaje subspecijalista kardiolog

1998. godine Ministarstvo zdravlja Republike Srbije joj je dodjelio titulu Primarijusa.

Više desetina stručnih i naučnih radova je prezentovala na kongresima kardiologa od Rusije do Amerike. Sa inovacijom u kardiologiji iz oblasti dilatativnih kardiomiopatija 2006. je bila u konkurenciji za nagradu grada Beograda. Radove možete pogledati ovde.

Petnaest godina je radila u RMC “Dr Safet Mujić” u Mostaru, a gotovo 25 godina u ZC “Južni Banat” u Pančevu kao internista, kardiolog i šef neinvazivne kardiovaskularne dijagnostike. Uvela je 24-satni Holter-EKG monitoring, 24-satni Holter krvnog pritiska, te Vektorkardiografiju kao dijagnostičke metode.

U četvorogodišnjem mandate član je predsjedništva udruženja kardiologa AP Vojvodine i evropskog udruženja kardiologa. U više navrata nagrađivana je za objavljene stručne radove. Nosilac je plakete udruženja kardiologa Vojvodine.

Bavi se ultrazvučnim pregledom srca, Holter –EKG monitoringom, 24-satnim Holterom krvnog pritiska, prostornim EKG-eom-Vektorkardiografijom, internističkim i kardiološkim pregledima.

U saradnji sa referentnim laboratorijskim ustanovama u Beogradu omogućene su pacijentima analize iz hematologije, biohemije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije. Rezultate dobijate istog dana.

Obrazovanje

  • Medicinski fakultet u Sarajevo

Uloguj se

Registruj se