<< Nazad na spisak doktora

Dr Mr sc. Vesna Rakić

Specijalista plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije

Rođena 1965 u Beogradu, Medicinski fakultet završila u Beogradu kao i specijalizaciju iz oblasti Plastične i Rekonstruktivne hirurgije. Magistarsku tezu odbranila 2010 iz oblasti Neurohirurgije na temu: Bazocelularni karcinomi poglavine u Pt4 stadijumu.

Od 2013 na doktorskim studijama iz oblasti sudske medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Naziv doktorske teze: Model sudsko-medicinske klasifikacije naruženja nastalih kao posledica operacija, povreda, oboljenja i lečenja.
Član srpskog udruženja za plastičnu hirurgiju.

U Kliničkom Centru Srbije radi od 2001 godine. Iz oblasti estetske hirurgije uradila veliki broj: operacije nosa, očnih kapaka, ušnih školjki, povećanje dojki, liposukcija i abdominoplastika. Uradila preko 5000 operacija tumora u lokalnoj anesteziji (BCC, SCC) i oko 1200 operacija u uslovima opšte anestezije iz oblasti rekonstrukcije dojke, operacije melanoma, pilonidalnog sinusa, kožnih ulkusa, ožiljaka i kontraktura i dekubitusa. Iz oblasti opekotina uradila veliki broj nekrektomija, tangencijalnih ekscizija, auto i homotransplantacija uz svakodnevno lečenje i monitoring najtežih bolesnika u intenzivnoj nezi odeljenja opekotina. U svojoj dugogodišnjoj praksi obavila oko 10 000 ambulantnih pregleda i oko 1000 dermoskopskih ispitivanja.

STRUČNO USAVRŠAVANJE:

2004. Stručno usavršavanje u Švajcarskoj iz oblasti opekotina, plastične rekonstruktivne hirurgije u Kliničkom Centru u Cirihu u trajanju od dva meseca,mentor Prof. Victor Meyer. Mesec dana usavršavanje na privatnoj klinici za estetsku hirurgiju uArau, mentor Dr Jurg Shifman i najvećoj klinici za estetsku hirurgiju Laclinic, Montreux, Dr Michel Pfulg.
2007. Škola mikrohirugije, Mihail Jonac, Apatin.
2009. Bazični seminar iz dermoskopije UDS Udruženje za dermoskopiju Srbije.
2010. Napredni kurs iz dermoskopije UDS Udruženje za dermoskopiju Srbije.
2011. Stručno usavršavanje iz oblasti opekotina,plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije u Vojnoj bolnici i bolnici George Gannimates u Atini kao i Klinici Artion, mentor Prof.Apostolos Mandrekas.
2013. 8th BAPRAS Congress, IPRAS Academy for Aesthetic Surgery Training “The art of the face”.Budva,Crna Gora.
2014. Promoitalia Workshop. Theorical and practical training on platinum collection, peel collection, tray life (prp), skin fill, meso cogs. Beograd,24.-25.05.14.
2014. Aquafilling Induction Training and practical course Aquafilling Injection Techniques In Body Plastic Surgery.Belgrade,14.06.14.

NAUČNI I STRUČNI RAD:

Rad u časopisu indeksiranom u Current Contents-u (CC) ili Science Citation Index–u (SCI)

2013. Unusual localisation of pressure ulcer-the vulva. Rakic VS, Colic MM, Lazovic GD.Int Wound J. 2011 Jun; 8(3):313-6.
2013. Clinical and pathological features of the giant, invasive basal cell carcinoma of the scalp Rakic VS, Brasanac DC, Janjić ZM, Bogdanovic SM, Mazen A., Journal of Craniofacial Surgery.
2013. Clinico-epidemiological features oflarge invasive basal cell carcinoma of the scalp In process citation. Rakić VS, Stojcić M, Zivković S, Brasanac D.Acta ChirIugosl.

UČEŠĆE NA KONGRESIMA:

2005. Moskva Kongres onkoloških hirurga The results of reconstructive breast surgery 1997-2005 in Institute for Oncology and Radiology of Serbia, Dr Olivera Kosovac. Centar za opekotine plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS V. Rakić
2007. maj,Turska ISAPS Mini Cours Kliničko patološke karakteristike Melanoma u periodu 1998-2006 u Centru za opekotine plastičnu I rekonstruktivnu hirurgiju, Beograd Ass.dr.M.Filipović dr N.Šulović-Dželatović,dr.V. Š.Rakić, dr.B.Ćertić, dr.M.Stožinić.
2010. Svetski kongres Anti Aging Medicine i Regenerativne Biomedicinske tehnologije, Beograd.
2012. I Kongres za lečenje rana sa međunarodnim učešćem. Vesna Š.Rakić, 1.Komplikovane hronične rane kod intravenskih zavisnika;Vesna Š.Rakić,
2013. Savremeni pristup u lečenju rana i ožiljaka. Srpsko udruženje za plastičnu,rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju.
2013. Savremeni stavovi i materijali u rekonstruktivnoj i estetskoj hirurgiji dojke. Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju.
2013. Značaj algoritama u kliničkoj praksi plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju.
2013. III Workshop of Aestetic Breast Surgery-Mentor, Beograd.
2013. Ten years' experience:combined treatment of pressure ulcers the inevitable pathway Lazovic G., Stojičić M., Rakić V., Petrović-Popović D. 8th BAPRAS Congress, Budva, Crna Gora.
2014. Primena inovativnih proizvoda u oblasti estetske hirurgije Silhouette Soft; Puregraft System 250. SRBPRAS stručni sastanak. Beograd, 14.10.14
2014. Naučni simpozijum o lečenju rana negativnim pritiskom, učesnik 18-19.09.14
2014. II Kongres za lečenje hroničnih rana Beograd 24.-25.10.14. 1.Minimalna hirurgija za maksimalne godine;Vesna Rakić KC Srbije; 2.Doprinos savremenih obloga i VAC terapije u lečenju hroničnih rana u kućnim uslovima Vesna Rakić, Goran Lazović, Dragana Petrović Popović, KC Srbije; 3.Pilonidalni sinus kao hronična rana,Vesna Rakić KC Srbije.

Posebna interesovanja: Psihologija i Etika u medicini.

2005. Objavila knjigu „ Fibrilacija duše“ – istinite priče iz ordinacije.

Kao osoba: Smatra da je privilegija u životu kad neko radi posao koji voli. Pridaje veliki značaj detaljima koji su važni za uspeh u hirurgiji. Razvija timski rad. Razvija dobre kolegijalne odnose i veoma ceni svoje učitelje. Posvečena porodici i prijateljima.

Radno mesto

Obrazovanje

  • Medicinski Fakultet Beograd

Uloguj se

Registruj se