<< Nazad na spisak doktora

Dr Si. Med Nebojša Tasić

Načelnik Centra za hipertenziju IKVB Dedinje
Predsednik HISPA udruženja kardiologa

Osnovne studije:
– Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
– Mesto i godina završetka: Beograd, 1992. godine

Magisterijum:
– Naziv ustanove:Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu
– Mesto i godina završetka: Beograd, 1997. Godina
– Naslov magisterijuma: Promene koncentracije kalcijuma pri različitim režimima unosa soli kod bolesnika sa esencijalnom hipertenzijom
– Uža naučna, odnosno umetnička oblast: Interna medicina (endokrinologija)

Doktorat:
– Naziv ustanove: Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu
– Mesto i godina odbrane: Beograd, 2006. godina
– Naslov disertacije: Lipidni status i oligoelementi u serumu i karotidnom plaku različite morfologije
– Uža naučna, odnosno umetnička oblast: Interna medicina (kardiologija)

Docent na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu

Radno mesto

Obrazovanje

  • Medicinski Fakultet

Uloguj se

Registruj se