<< Nazad na spisak doktora

Dr Mr sc. Miroslav Mitrović

Mediniski fakultet u Kragujevcu je upisao 1988 godine i u roku ga je završio maja 1994 godine. Na medicinskom fakultetu u Beogradu, upisao je specijaističke studije uz predmet klinička farmakologija sa toksikologijom 1996 godine. Posle završenih specijalističkih studija, janara 2000 godine, uspešno je položen specijalistički ispit iz predmeta i stekao specijalista kliničke farmakologije sa toksikologijom.

Nakon položenih ispita, odbranio je magistarsku tezu 2006 godine. OD 1994 pa do danas obavlja poslove u Farmaceutskoj industriji Srbije (Hemofarm, Alvogen, FarmaS,..) i paralelno obavlja poslove kliničkog farmakologа.

Radno mesto

Obrazovanje

  • Medicinski fakultet Kragujevac

Uloguj se

Registruj se