<< Nazad na spisak doktora

Dr Jasna Karić

Osnivač ordinacije Kardiovita, diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1996 godine sa prosečnom ocenom 9,01.

Zbog visoke prosečne ocene studiranja dobija plaćene postdiplomske studije iz endokrinologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, ali se odlučuje za rad i specijalizaciju na Vojnomedicinskoj akademiji gde započinje specijalizaciju interne medicine 1998 godine i od samog početka specijalizacije pokazuje poseban interes za kardiologiju.

Godine 2001 položila specijalistički ispit na VMA iz interne medicine sa odličnom ocenom.
Odmah potom se zaposlila kao lekar specijalista na Klinici za urgentnu internu medicine VMA., gde je postavljena kao lekar internista na Odeljenju za intenzivnu negu.
Godine 2008 položila subspecijalistički ispit iz kardiologije sa odličnim uspehom na temu "Uticaj faktora rizika za koronarnu bolest na sistolnu funkciju leve komore nakon perkutane koronarne agioplastike u akutnom infarktu miokarda".

Kao kardiolog radi na Klinici za urgentnu internu medicine do septembra 2010 godine.

Obrazovanje

  • Medicinski fakultet u Beogradu

Uloguj se

Registruj se