• Srbija

  Beograd

 • Specijalizacija

  1

  • E-mail:

   info@hispa.rs

  • Web:

   www.hispa.rs

  • Adresa:

   Heroja Milana Tepica 1

  • Tel:

   011 36 01 669

<< Nazad na spisak bolnica

HISPA udruženje

Udruženje centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga (HISPA) želi da kroz koordinisan i integrisan rad centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga pravovremeno i efikasno identifikuje, dijagnostikuje, leči i dugoročno prati bolesnike sa povišenim kardiovaskularnim rizikom. HISPA želi multidiscipliniran i personalizovan pristup u očuvanju zdravlja ljudi. HISPA želi “da očuva zdravlje i spreči (odloži) bolest”.Misija

HISPA predstavlja mrežu visoko stručno osposobljenih i savremeno opremljenih specijalizovanih centara za dijagnostiku i lečenje veoma ugroženih i teških kardiovaskularnih bolesnika na teritoriji Republike Srbije i Balkana. HISPA teži edukovanim i motivisanim zdravstvenim radnicima koji će u svim centrima biti spremni da na adekvatan način odgovore najznačajnijim medicinskim izazovima i da kroz naučni rad doprinesu daljem lečenju kardiovaskularnih bolesti. HISPA teži da se kroz aktivnu saradnju lekara različitih specijalnosti pacijent najkvalitetnije leči u domicilnoj zdravstvenoj ustanovi.Ciljevi

- organizovanje i koordinacija rada centara za hipertenziju, prevenciju šloga i infarkta,

- organizovanje programa prevencije kardiovaskularnih bolesti kroz koncept lečenja kardiovaskularnog rizika

- organizovanje registra bolesnika sa hipertenzijom i bolesnika sa povišenim kardiovaskularnim rizikom

­- organizovanje stručnih predavanja, savetovanja, seminara i kongresa

- organizovanje izrade projekata sa ciljem očuvanja zdravlja stanovništva i adekvatne prevencije kardiovaskularnih bolesti

- organizovanje i učešće u edukaciji medicinskog osoblja u centrima za hipertenziju, prevenciju šloga i infarkta

-organizovanje promotivnih programa prevencije kardiovaskularnih bolesti u sredstvima javnog informisanja

- razvijanje saradnje sa institucijama, organizacijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu koji mogu pomoći ostvarivanje ciljeva udruženja.

Specijalizacije

 • Interna Medicina

Uloguj se

Registruj se