Medicinski informativni portal
Naslovna / Bolesti / Bolesti srca i krvnih sudova (Kardiologija)

Vaskulitis

15:40 - 06. 09. 2020.

Vasculitis se opisuje kao upala krvnih sudova izazvana imunološkim sistemom. Može biti praćen različitim simptomima, u zavisnosti od toga koji je organ ili sistem organa pogođen. Može da zahvati arterije ili vene bilo kog organa. Najčešće su uzroci, reakcije preosetljivosti na određene lekove ili bolesti imunskog sistema.

Vasculitis predstavlja zapaljenje određenih krvnih sudova. Postoje razni simptomi ove bolesti a razlikuju se u zavisnosti od zahvaćenih delova vaskularnog sistema i organa. Čapel-Hil klasifikacija opisuje: vaskulitise velikih krvnih sudova (arteritis džinovskih ćelija, Takajaši-arteritis), vaskulitise srednje velikih krvnih sudova (poliarteritis nodosa, Kavasakijeva bolest), vaskulitise malih krvnih sudova (Vegenerova bolest, Čarg-Štrausov sindrom, Gudpaščerov sindrom, Henoh-Šenlajnova purpura), vaskulitise različito velikih krvnih sudova (Koganov sindrom, Behčetova bolest) i vaskulitise organa (kožni arteritis, primarni arteritis centralnog nervnog sistema). Vasculitis se takođe može javiti u kombinaciji sa drugim sistemskim bolestima, npr. reumatske bolesti ili sistemski eritematozni lupus. Vaskulitis može biti uzrokovan i infekcijom hepatitisa B ili C, lekovima ili malignim oboljenjima.