Medicinski informativni portal
Naslovna / Bolesti / Bolesti uha, grla i nosa (Otorinolaringologija)

Strano telo u grlu

15:39 - 06. 09. 2020.

Strano telo u grlu je objekat koji ne pripada grlu. Ovo uključuje bilo koji željeni ili neželjeni objekat zaglavljen u grlu. Strano telo zaglavljeno u grlu može prouzrokovati ozbiljne probleme, na primer, apneju (prestanak disanja). Kada se strano telo zaglavi u grlu, preporučuje se Hajmlihov manevar ili zahvat i, ako je moguće, pokušati strano telo izvući iz usta ili grla prstima. Ako se zaglavljeno telo ne može odmah ukloniti, onda je potrebno medicinsko hitno lečenje.

Strano telo u grlu se dešava kada se objekat slučajno ili namerno stavi ili zaglavi u grlu. Strano telo znači sve što ne bi trebalo da bude u grlu, na primer, hrana, kovani novac, kamen, igle, dugmad, insekti, a nekad čak i povraćani sadržaj. Strano telo zaglavljeno u grlu se sreće kod ljudi bilo kojeg doba, ali naročito kod dece.