Medicinski informativni portal
Naslovna / Bolesti / Bolesti pluća i disajnih organa (Pulmologija)

Staračka gluvoća

15:39 - 06. 09. 2020.

Staračka gluvoća, koji se naziva i prezbiakuzija, predstavlja postepeni proces gubitka sluha koji se javlja u starosti. To je normalan proces, međutim, ako pogođena osoba ima ozbiljan gubitak sluha i samim tim ograničenja u svakodnevnom životu, onda se treba obratiti lekaru radi pravilne dijagnoze i lečenja.

Prezbiakuzija je proces postepenog i progresivnog slabljenja sluha usled starosti, posebno zvukova sa visokom frekvencijom. Prezbiakuzija se najčešće javlja simetrično na oba uva, mada često u različito vreme i različitom brzinom progresije. Pošto je gubitak sluha postepen, ljudi sa staračkom gluvoćom često ne mogu odmah primetiti slabljenje sluha.