Medicinski informativni portal
Naslovna / Bolesti / Urgentna medicina

Prelom rebra

15:39 - 06. 09. 2020.

Prelom rebra podrazumeva jedno ili više slomljenih rebara. Ukoliko se javljaju neki simptomi, preporučujemo da posetite lekara radi pravilnog lečenja. Lečenje može biti i samo lekovima protiv bolova. Operacija može biti neophodna u teškim slučajevima.

Prelom rebra podrazumeva jedno ili više slomljenih rebara. Može biti uzrokovano raznim nesrećama ili bolestima. Prelomi rebara mogu biti pojedinačni, višestruki i smrskavajući (kominutivni) prelomi. Frakture rebra su česte i uglavnom imaju povoljan tok. U nekim slučajevima slomljeno rebro može dovesti do oštećenja pluća ili srca što zahteva intenzivnu negu.