Medicinski informativni portal
Naslovna / Bolesti / Urgentna medicina

Prelom karlice

15:39 - 06. 09. 2020.

Prelom karlice je prelom koštanih struktura u karlici. Postoje razni uzroci preloma karlice, ali većina ovih preloma nastaje kao rezultat uticaja velikih sila kao što je slučaj nesreća kod motorista ili pada sa visine. Hitno medicinsko lečenje je neophodno kod preloma karlice.

Karlične kosti uključuju kosti kuka, trtičnu kost i krstačnu kost. Prelom karlice je poremećaj koji se dešava u bilo kojoj od ovih karličnih kostiju. Struktura karlice je poput prstena sa kostima između nogu i kičme na donjem delu trupa. Ovakva struktura znači da kada se javi prelom jednog dela i drugi deo je takođe pogođen povredom ligamenata ili kosti. Postoje brojni uobičajeni obrasci preloma karlice, a na svaki obrazac utiče smer i intenzitet sile. Pošto je karlica blizu važnih organa i krvnih sudova, prelomi koji se javljaju u ovoj strukturi mogu prouzrokovati značajna oštećenja i velika krvarenja koja zahtevaju hitnu intervenciju.