Dijafragmalna kila

06. 09. 2020. 15:38

U hijatalnoj herniji delovi želuca prelaze u grudni koš kroz dijafragmu na mestu na kojem je jednjak ušao u trbuh. Poznata je i kao dijafragmalna i želudačna kila. Mogu se razlikovati dva različita tipa kila.

Jednjak ulazi u trbuh kroz otvor u dijafragmi. Ovaj prostor je osiguran elastičnim vlaknima, koja mogu oslabiti tokom života, te se otvor širi, a delovi želuca mogu izaći iz trbuha. Stanje je poznato i kao dijafragmalna kila. Ako delovi stomaka prođu kroz dijafragmu zajedno sa jednjakom, naziva se aksijalna hijatalna kila, ako izlaze preko jednjaka, naziva se paraezofagealna kila.