Medicinski informativni portal
Naslovna / Bolesti / Bolesti digestivnog trakta (Gastroenterologija)

Abdominalna (Trbušna) kila

17:52 - 18. 10. 2020.

Šta je to hernija ili kila?

Hernija (kila, bruh) je izbočenje trbušne maramice kroz urođeni ili stečeni otvor, u kome se prolazno ili trajno zadržavaju delovi trbušnih organa.

Bez obzira na to na kom mestu se nalazi, do hernije dolazi kada se deo organa ili masnog tkiva uklješti kroz slabu tačku na mišiću ili tankom mišićnom omotaču koji zovemo fascijom.

U zavisnosti od mesta na kome tkivo prolazi kroz slabu tačku na trbušnom zidu, abdominalna kila može imati različite forme, a neke od najučestalijih su: